در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

روش های رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت روش های رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری را مشخص کردند.

  خانه‌ملت؛ نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه 29 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 با بند الحاقی (2) بند (د) تبصره (2) موافقت کردند.

در بند الحاقی (2) آمده است: در اجرای ماده (12) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند (و) تبصره(5) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای مختلف از جمله روش‌های زیر اقدام کند:

1- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت ‌وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات‌دقیق‌کارشناسی توسط کارشناسان خبره

2- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

3- واگذاری پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور

4- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی