در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

وزارت اقتصادی و دارایی مجاز به تأسیس نهادهای واسط برای انتشار اوراق بهادار شد

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت برای انتشار اوراق بهادار کردند.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 30 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور با جز (3) بند (م) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جز (3) بند (م) تبصره (5) آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اوراق بهادار، صحن علنی