پاپی زاده بالنگان مطرح کرد؛

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 97-98

عضوکمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ مجلس، گفت: افزایش قیمت گندم به میزان یک هزار و ۷۰۰ تومان قطعا راضی کننده نیست اما از رقم پیشنهادی دولت بسیار مناسب تر است.

خانه ملت؛ عباس پاپی زاده بالنگان در خصوص افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 97-98، گفت: قیمت گندم در سال گذشته یک هزار 300 تومان بود که برای سال زراعی جدید یک هزار و 470 تعیین شد، با توجه به اعتراضاتی که صورت گرفت به یک هزار 600تومان افزایش یافت اما کفاف هزینه‌های کشاورزان را نمی‌داد.

منابع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از جابجایی ردیف‌های یارانه تامین شده است

عضوکمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تبصره 14 لایحه بودجه با جابجایی ردیف مربوط به یارانه منابع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تامین اعتبار شد، تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی گندم با جابهجای ردیف‌های صورت گرفته 100 تومان در هر کیلوگرم افزایش پیدا کرد.

نماینده مردم دزفول در خصوص اینکه افزایش 100 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به افزایش هزینه‌های کشاورزی راضی کننده است یا خیر، گفت: افزایش قیمت گندم به میزان یک هزار و 700 تومان قطعا راضی کننده نیست اما از رقم پیشنهادی دولت بسیار مناسب‌تر است.

قانون اجازه تغییر زیاد در لایحه بودجه را به مجلس نمی‌دهد و نهایتا می‌توانیم 3 تا 4 درصد از کل بودجه را تغییر دهیم
مجلس تنها مجاز به تغییرات محدود در لایحه بودجه است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید قیمت خرید تضمینی گندم بسیار بالاتر از رقم‌های تعیین شده کنونی باشد، ادامه داد: قانون اجازه تغییر زیاد در لایحه بودجه را به مجلس نمی‌دهد و نهایتا می‌توانیم 3 تا 4 درصد از کل بودجه را تغییر دهیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از مجموع یک هزار و 700 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال 98 تنها می‌توانیم به 60 تا 70 هزار میلیارد تومان آن ورود کنیم اما در حوزه قیمت خرید تضمینی گندم عملکرد خوبی داشتیم./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، خرید تضمینی گندم، نرخ خرید تضمینی گندم، کشت گندم، گندم