با موافقت نمایندگان؛

ماهانه ۳۰۰ تومان به قبوض برق و گاز اضافه می شود

نمایندگان مردم در خانه ملت مشخص کردند که از هر واحد مسکونی ماهانه ۳۰۰ تومان و هر واحد تجاری ماهانه ۱۰۰ تومان روی قبوض برق و گاز اخذ شود.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، یک اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند ز تبصره 6 ماده واحده این لایحه درباره بهای برق و گاز واحدهای مسکونی و تجاری موافقت کردند.

در بند مذکور آمده است؛ مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000)ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000)ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (50%) می­باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

گفتنی است ماده 12 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عبارت است از؛ به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده