با موافقت نمایندگان؛

سازمان امور مالیاتی مکلف به وصول حداقل ۳۰ درصد از مالیات های معوقه سال ۹۷ شد

سازمان امور مالیاتی مکلف به وصول حداقل ۳۰ درصد از مالیات های معوقه سال ۹۷ براساس اختیارات قانونی براساس اطلاعات حاصل از صدور فاکتورهای خرید و صندوق مکانیزه فروش شد.

 خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، یک اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقی 4 تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1398 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده(169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1397 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل سی­درصد(30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی 110113 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه­های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه­ای معادل دودرصد(2%) حجم سپرده­های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه­ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می­دارد در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه­های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد(5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1397 خواهند بود./

برچسب ها

اخبار برگزیده