در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

شروط مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مشخص شد

نمایندگان مجلس شروط مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی را مشخص کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی (پنجشنبه، 2 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند مذکور آمده است؛ در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است ، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اولویت های اجرایی سال اجرایی بودجه، صحن علنی