در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

نحوه مصارف واگذاری بنگاه های دولتی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه مصارف واگذاری بنگاه های دولتی را مشخص کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم (یکشنبه 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 ، با جزء 1 بند الف تبصره 2 موافقت کردند.

براساس جزء 1 بند الف تبصره 2 ماده واحده لایحه مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1398، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(2)‌ بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم‌(44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 پرداختند و آن را نیز به تصویب رساندند.

براساس بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال 98؛ دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 باقی‌مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال 1398 واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی 310801 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد ‌(756.000.000.000)ریال از محل بند (3) ردیف 101000 جدول شماره (8) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اولویت های اجرایی سال اجرایی بودجه، صحن علنی