در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

عضویت همزمان مسئولان در هیئت مدیره شرکت های دولتی ممنوع شد

نمایندگان خانه ملت عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها را ممنوع کردند.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 6 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با الحاق یک جزء به بند الحاقی 5 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه با 151 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدحسین فرهنگی در خصوص علت ارائه پیشنهاد الحاقیه یک جزء به بند الحاقی 5 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه، گفت: در بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه بخش های مختلف دولتی، عضویت همزمان مسئولان آن دستگاه ها در انواع هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه را شاهد هستیم که به علت تاثیرات اقتصادی اسم و اسامی و عناوین آن ها را ذکر نمی کنم.

معاون اقتصادی یک مجموعه همزمان 8 مسئولیت دارد

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال معاون اقتصادی و برنامه ریزی یک مجموعه همزمان مدیر نظارت بر شرکت های هلدینگ، رئیس هیات مدیره کارگزاری یکی از زیر مجموعه ها، عضو هیات مدیره، مشاور قائم مقام همان مجموعه، رئیس اداره تحقیق و توسعه و سنجش ریسک یکی از شرکت ها، مشاور مالی هیات مدیره شرکت هلدینگ و مشاور مالی هیات مدیره شرکت هلدینگ دیگری است و در واقع همزمان 8 مسئولیت دارد.

در این جزء از الحاقی 5 آمده است؛ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسولیت های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیریهای قانونی مربوطه را دارند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی