در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

مجوز مجلس به وزارت اقتصاد برای استفاده از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد را مجاز به استفاده از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی بدون رعایت تشریفات قانونی کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم  دوشنبه ( 6 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 98 با جزء 4 بند (ک) تبصره 5 لایحه بودجه سال 98 موافقت کردند.

براساس این جزء؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی