در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تکمیل طرح های نیمه تمام تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از اوراق اسلامی

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند طرح های نیمه تمام تملک دارایی سرمایه ای را با استفاده از منابع واریزی حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی تکمیل کند.

خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی عصر دوشنبه ( 6 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (ب) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (5) آمده است: منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (1)‌، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی ‌شده و قابل پرداخت است./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اولویت های اجرایی سال اجرایی بودجه، صحن علنی