در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

نرخ ارز تسهیلات ارزی بانک های عامل براساس ارز نیمایی محاسبه می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند تا نرخ ارز تسهیلات ارزی بانک های عامل براساس ارز نیمایی محاسبه شود.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم  دوشنبه ( 6 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 98 با بند الحاقی 2 تبصره 4 درخصوص تسهیلات ارزی ریالی بانک های عامل این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2 تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور، جزء یک؛

1- برنامه عملیاتی و جریان وجوه با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه های متولی برای تحقق اهداف و راهبردهای طرح ها به شرح جداول پیوست می بایستی به تایید سازمان برنامه و بودجه کل کشور برسد.

2- تخصیص مرحله ای منابع به صورت ارزی و ریالی حسب نیاز پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.

3- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه ششم به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4 جهت تامین منابع اجرای طرح های مشمول مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری در سال آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.

4- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی 1404-1399 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها تا حد امکان صورت گیرد.

5- گزارش عملکرد 6 ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال گردد.

6- تجهیزات مورد نیاز این طرح ها که حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ( مشابه داخل ندارد ) از خارج تامین شود.

7- تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ردیف 5 جدول شماره یک که از دو مورد بنا بر اعلام معاونت علمی رئیس جمهور (مشابه داخلی ندارد ) از خارج تامین شود.

8- رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاون در اجرای طرح ها ضروری است.

9- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 98 برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

10- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی نیما مبنای تبدیل این منابع به ریال می باشد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارز، اولویت های اجرایی سال اجرایی بودجه، صحن علنی