نورقلی پور مطرح کرد؛

محرک های تولید در اقتصاد جهانی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نوسان اقتصادی شدید مانع توسعه صنایع کوچک اشتغال زا در اقتصاد کشور است،گفت: نوسانات ارزش پولی ملی در برابر ارز خارجی،تولیدکنندگان کوچک را در تامین مواد اولیه با چالش روبرو می کند.

خانه ملت ؛ نورقلی پور درباره تاثیر صنایع کوچک در حوزه اشتغال در کشور،گفت: نقش تاثیرگذار صنایع کوچک در تولید شغل واضح است و نمی‌توان این مسئله را به نوعی کتمان کرد و از همین رو دولت به عنوان نقش حمایتی اش الزام آور است که به عنوان ریل گذار صنایع کوچک را مورد حمایت قرار دهد.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه حمایت از اشتغال های کوچک در بهارستان با تزریق اعتبارات در بخش های مختلف در دستور کار قرار گرفته است تصریح کرد: بطور مثال 1/5میلیارد دلار برای اشتغال در مناطق روستایی اختصاص داده شده است تا بتوان فرصتهای اشتغال مولد در این مناطق ایجاد کرد.

بی ثباتی اقتصادی مانع توسعه صنایع کوچک در کشور

نور قلی پور افزود: بی ثباتی اقتصادی مانع توسعه صنایع کوچک در کشور است زیرا ما در راستای توسعه صنایع کوچک فاقد برنامه ریزی نیستیم اما بی ثباتی اقتصادی موجب شده است که صنایع کوچک به نحو مطلوب تقویت نشود.

نوسانات شدید ارزش پولی ملی در برابر ارز خارجی به ضرر صنایع کوچک

وی ادامه داد: نوسانات شدید در ارزش پولی ملی در برابر ارز خارجی تولید کنندگان کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد زیرا با این شرایط مشخص است که صنایع کوچک با ورود وتامین مواد اولیه دچار مشکلات اقتصادی می شوند.

صنایع کوچک در اقتصاد جهانی مشهور به محرک‌های تولید هستند

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه صنایع کوچک در اقتصاد جهانی مشهور به محرک های تولید هستند یادآورشد: اولین و ابتدایی ترین آسیبهای اقتصادی در تحولات اقتصادی به صنایع کوچک وارد می‌شود.

برچسب ها

اثرات اقتصادی و اجتماعی، اخبار برگزیده، ارزش اقتصاد، ثبات اقتصادی، ثبات قیمت ها