در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

۲۵۰۰ میلیارد ریال از محل تنخواه گردان خزانه کل کشور به وزارت بهداشت اختصاص یافت

نمایندگان مجلس، مقرر کردند تا ۲۵۰۰ میلیارد ریال از محل تنخواه گردان خزانه کل کشور به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح چهارشنبه ( 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 98، با بند (ب) تبصره 13 موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 13 ماده واحده لایحه مذکور؛ معادل دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختصاص می‌یابد.

در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح‌بودجه سالانه منظور نماید.

‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی‌تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با‌پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.

‌به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (1%) از بودجه عمومی هر‌سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل‌صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

‌آیین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

براساس ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور؛ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، حوادث، صحن علنی