در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

۷ هزار میلیارد ریال برای خرید و تأمین تجهیزات امداد هوایی و احداث پایگاه های امداد و نجات

نمایندگان مجلس دولت را مکلف به پرداخت ۷ هزار میلیارد ریال برای خرید و تأمین تجهیزات امداد هوایی ، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر کردند.

خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح چهارشنبه (8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء (1) بند (الف) تبصره (13) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء (1) بند (الف) تبصره (13)آمده است: در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌، معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 برای خرید و تأمین حداقل سه فروند بالگرد و تجهیزات امداد هوایی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، « امور داخلی کشور و شوراها» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه کنند./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اولویت های اجرایی سال اجرایی بودجه، جمعیت هلال احمر، صحن علنی