در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

مبلغ ۴۱۱۰۰۰ میلیارد ریال به منظور پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ ۴۱۱۰۰۰ میلیارد ریال به منظور پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها مشخص کردند.

خانه ملت،؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح چهارشنبه( 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با ردیف 19 جدول پرداختی ها (مصارف هدفمندی) بند "الف" تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس ردیف 19 جدول پرداختی ها (مصارف هدفمندی) بند "الف" تبصره 14 ماده واحده این لایحه، به منظور پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و نمایندگان مجلس منابع اعتباری یارانه ها را مبلغ 411000 ریال مشخص کردند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ستاد هدفمندی یارانه ها، صحن علنی، منابع هدفمندی