در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

سقف بودجه سال ۹۸

نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، دخل و خرج کشور را در سال آینده را مشخص کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در جلسه صحن علنی شنبه ( 11اسفند) مجلس شورای اسلامی و پس از 27 جلسه بررسی مستمر برای رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل‌کشور، دخل و خرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند.

وکلای ملت ماده واحده بودجه سال 98 را در صحن علنی با 177رای موافق، 24رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 98 کل کشور از حیث منابع بالغ برهفده میلیون و چهارصدو چهل و سه هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون ریال به شرح ذیل است؛

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد پنجاه و دو میلیون ریال شامل؛

1- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیاردو و یکصدو پنجاه و چهار میلیون ریال.

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتادو دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون ریال ./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اولویت های اجرایی سال اجرایی بودجه، صحن علنی