مافی مطرح کرد؛

بررسی طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بررسی طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی در دستور امروز کمیسیون امور داخلی وشوراهای مجلس قرار داشت و مواد ارجاعی آن به کمیسیون مورد برسی،اصلاح و تصویب قرار گرفت.

 خانه ملت ؛ پروانه مافی تصریح کرد:این طرح در جهت تقویت نظارت مردمی و نقش آحاد جامعه در مقابله با فساد اداری و اقتصادی تدوین شده و کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون فرعی مواد دو و سه آن را که در خصوص شرایط افرادی که اقدام به افشای اطلاعات مرتبط با فساد می کنند را برسی و تصویب کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تاکید کرد:همه دستگاه ها وبخش های مختلف بر اساس این طرح شامل نظارت مردمی می شوند و این طرح که در کشور های دیگر هم شکل اجرائی به خود گرفته و می تواند مشوقی برای کسانی باشد که دغدغه مبارزه با فساد دارند./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، فساد، مقابله با فساد