اولادقباد خبرداد؛

تدوین طرحی برای بهره مندی زنان مجرد شاغل و بازنشسته از حق عائله مندی

رئیس فراکسیون زنان مجلس از تدوین طرحی برای بهره مندی زنان مجرد شاغل و بازنشسته از حق عائله مندی توسط این فراکسیون خبر داد.

خانه ملت ؛ فریده اولاد قباد از تدوین طرح اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در فراکسیون زنان خبر داد و گفت: این طرح توسط تعدادی از نمایندگان امضا شده است؛ با توجه به ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه (عدالت جنسیتی) و همچنین اصول ۱۰ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت اصلاح بند 4 ماده ۱۸ قانون خدمات کشوری احساس می شود زیرا در این قانون امتیازاتی را برای فرزندان کارمندان حداکثر تا ۳ فرزند در برمی گیرد که با توجه به سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت و حمایت های قانونی مغایرت دارد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، افزود: در حال حاضر به موجب بند 4 ماده ۱۸ قانون خدمات کشوری کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر می باشند، معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز پرداخت می شود.

وی ادامه داد: کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و از کارافتاده کلی باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند و سایر بانوان شاغل و بازنشسته اعم از متأهل و مجرد از این امتیاز محروم می باشند، چه بسا کارمندان زن که در دستگاههای اجرایی باشند و همسران آنان فاقد شغل و درآمد مستمر بوده علیرغم استحقاق و کمک هزینه های مذکور، به ایشان پرداخت نمی شوند و به تبع آن امکانات دریافت خدمات درمانی پایه و تکمیلی را برای همسران و فرزندان خود ندارند بنابراین بر آن شدیم که طرح مذکور را تدوین کنیم.

اولادقباد یادآور شد: بنابراین بر اساس طرح اصلاحیه کمک هزینه عائله مندی و اولاد به تمامی کارمندان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون اعم از زن و مرد معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز می باشد و حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۰) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود؛ فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مذبور نمی باشند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، تشکل های زنان، حوزه زنان، شاغل