بدری مطرح کرد؛

لزوم همسویی رشته های دانشگاهی با فرصت های اشتغال

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه بهبود وضعیت دانشگاه ها نیازمند تدوین برنامه۵ ساله است،گفت: برخی از دانشگاه های کشور براساس معیارهای همچون پول ومشتری رشته های آموزشی را ایجاد می کنند.

خانه ملت ؛ صدیف بدری درباره وضعیت جذب دانشجو در دانشگاه های کشور،گفت: برای ارتباط فارغ التحصیلان با صنعت الزامی است که رشته های تحصیلی در دانشگاه ها همسو با فرصت های اشتغال و نیاز دانشجویان شکل بگیرند تا دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در رشته های تخصصی بکار گرفته شوند.

دانشگاه های کشور در حوزه برنامه ریزی نیازمند بازنگری هستند

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانشگاههای کشور در حوزه برنامه ریزی و برنامه های آتی آموزشی نیازمند بازنگری هستند تصریح کرد: برخی از دانشگاه های کشور تنها به دنبال پیشبرد مسائل و موضوعات اقتصادی شان هستند.

بهبود وضعیت دانشگاه‌ها نیازمند تدوین برنامه۵ ساله است

وی ادامه داد:بهبود وضعیت دانشگاه‌ها نیازمند تدوین یک برنامه۵ ساله است تا روند کنونی دانشگاهها به نوعی در مسیرکیفی سازی قرار بگیرد و این در حالی است که سیستم‌آموزشی کشور باید به سمت رشته های علمی و پژوهشی حرکت کندکه‌همسو با نیاز بازار کشور ترسیم شوند.

بدری افزود: با اعزام فارغ التحصیل رشته های مختلف آموزشی به کشورهای مختلف در عرصه بین الملل می توان، شاهد صدور خدمات فنی، مهندسی در چرخه آموزشی در کشور باشیم.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآورشد: برخی از دانشگاه های کشور تنها براساس معیارهای همچون پول ومشتری مداری رشته ای آموزشی را ایجاد می‌کنند تا بر این اساس بتوانند دانشجو پذیرش کنند و این در حالی است که مسئله مذکوربا کیفی سازی در دانشگاه ها مغایرت دارد.
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اساتید دانشگاه، دانشگاه، مشتری مداری