حاتمیان مطرح کرد؛

لزوم برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی جهت توسعه مراکز فرهنگی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سلیقه گرایی در اجرا و برگزاری تفریحات سالم، ناهنجاری اجتماعی را رواج می دهد، گفت: بیکاری عامل اساسی حضور گسترده جوانان در قلیان سرا است.

خانه ملت ؛ حاتمیان درباره وضعیت گسترده جوانان در قلیان سراها در کشور،گفت: متاسفانه تفریحات ناسالم در کشور از جمله حضور گسترده جوانان در قلیان سراها رواج پیدا کرده است و این در حالی است که اگر خواهان توقف این نوع از معضلات اجتماعی در کشور هستیم، الزامی است که فکر اساسی برای برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی جهت توسعه مراکز فرهنگی را مدنظر قرار داد.

بسیاری مراکز روستایی در کشور فاقد مراکز تفریحی استاندارد هستند

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مراکز روستایی در کشور فاقد مراکز تفریحی استاندارد هستند تصریح کرد: با عدم توسعه مراکز تفریحی و فرهنگی در جامعه نباید انتظار داشت جوانان سر از قلیان سراها در نیاورند .

کمبود امکانات رفاهی در جامعه عاملی برای حضور جوانان در مسیرهای ناسالم

وی ادامه داد: کمبود امکانات رفاهی در جامعه عاملی برای حضور جوانان در مسیرهای ناسالم فرهنگی و اجتماعی است واین در حالی است که بیکاری عامل اساسی حضورگسترده جوانان در قلیان سرا است.

حاتمیان با بیان اینکه براثر مصرف تنباکو وسیگار بسیاری افراد در جامعه‌مبتلا به سرطان شده اند تصریح کرد: در برگزاری تفریحات سالم نباید سلیقه گرایی مانع توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری شود.

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان ایجاد اشتغال پایدار بویژه در بخش کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی می تواند بسیاری از جوانان را جذب فرصتهای اشتغال پایدارکند یادآورشد: با توسعه اشتغال پایدار می توان علاوه بر تامین اقتصادمعیشتی جوانان، این نسل بسیار مهم برای آینده کشور را به سمت توسعه های اجتماعی حرکت داد تا کشور مسیر ترقی و شکوفایی را طی کند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، استاندارد، اقتصاد روستا، اهالی فرهنگ و ادب