بدری مطرح کرد؛

اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: به علت نواقص گسترده قانون فعلی پیش فروش ساختمان، عملا این قانون در پروژه های انبوه سازی اجرایی و عملیاتی نشد.

 خانه ملت؛ صدیف بدری با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، گفت: طرح پیش فروش ساختمان روز گذشته در این کمیسیون تعیین تکلیف شد و برای جمع بندی نهایی، گزارش کمیسیون عمران به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد، زیرا کمیسیون قضایی باید به عنوان کمیسیون اصلی، طرح مذکور را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

قانون فعلی پیش فروش ساختمان متوقف خواهد شد

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس یکی از مواد طرح پیش فروش ساختمان، قانون پیشین این موضوع ملغی شده و قانون جدید جایگزین قانون گذشته می شود.

بی توجهی انبوه سازان به اجرای قانون فعلی پیش فروش ساختمان

متأسفانه به علت نواقص گسترده قانون فعلی پیش فروش ساختمان، عملا این قانون در پروژه های انبوه‌سازی اجرایی و عملیاتی نشد، از این رو اعضای کمیسیون عمران مجلس برای کاهش موانع و مشکلات قانون مذکور، طرحی را تدوین کردند
وی افزود: متأسفانه به علت نواقص گسترده قانون فعلی پیش فروش ساختمان، عملا این قانون در پروژه های انبوه‌سازی اجرایی و عملیاتی نشد، از این رو اعضای کمیسیون عمران مجلس برای کاهش موانع و مشکلات قانون مذکور، طرحی را تدوین کردند.

محور 15 گانه طرح پیش فروش ساختمان/ قانون پیش فروش چه نواقص و ابهاماتی دارد؟

بدری ادامه داد: طرح پیش فروش ساختمان در 15 محور کلی تدوین شده تا از این طریق نواقص و مشکلات موجود قانون اصلاح شود، تعریف درست پیش فروش ساختمان، اعتبار قانونی قراردادها و استناد محاکم قضایی به این قراردادها، موضوع مالکیت، ثبت قراردادها و مالکیت تدریجی، حقوق طرفین قرارداد به ویژه خریدار، بخشی از مشکلات و ابهامات قانون فعلی پیش فروش ساختمان است.

تشکیل پرونده های گسترده قضایی نتیجه قانون فعلی پیش فروش ساختمان

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قانون فعلی پیش فروش ساختمان موجب تشدید اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده های گسترده قضایی شده است و عملا این قانون، مسائل مرتبط با پیش فروش ساختمان را پیچیده و مبهم کرده است.

بدری تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان در راستای تقویت موضوع پیش فروش تدوین، تصویب و اجرا شد، اما به علت نواقص قانون، عملا مسئله پیش فروش ساختمان در محجوریت و محدودیت قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در شرایط کنونی به علت نواقص کنونی قانون پیش فروش ساختمان، از زمان صدور پروانه تا زمان ساخت، موانع بسیاری ایجاد می شود که عملا سازندگان را نسبت به ادامه اجرای پروژه دلسرد می کند.

خریداران برای خرید مساکن پیش فروش ریسک نمی کنند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به افزایش قیمت مسکن، خریداران به دنبال پیش فروش ملک هستند، اما به دلیل نواقص قانونی، هیچ خریداری نسبت به این مسئله ریسک نمی کند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اوراق تسهیلات خرید مسکن، ساختمان، ساختمان ها