مرادی مطرح کرد؛

نقش کارگاه های کوچک در اشتغال پایدار

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ورشکستگی صنایع کوچک با افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه کلید خورد،گفت: حداقل انتظار مرزنشینان بهره مندی از کارتهای الکترونیکی است.

 خانه ملت ؛ منصور مرادی  درباره ورشکستگی صنایع کوچک در کشور،گفت:تعطیلی کارگاه‌های کوچک اقتصادی بر رشد بیکاری بویژه در مناطق مرزی و روستایی نیز دامن می زند بنابراین نباید اجازه داد با افزایش بدون حساب وکتاب ، مواد اولیه تولیدی در کارگاه‌های کوچک‌ اقتصادی که نقش بسزایی در تولید فرصتهای اشتغال دارند به تعطیلی کشانده شوند.

وجود تحریم ها و عدم فروش نفت درآمدهای دولت را کاهش داده است

نماینده مردم مریوان وسروآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود تحریم ها و عدم فروش نفت درآمدهای دولت را با کاهش روبرو کرده است تصریح کرد: یک میلیون پانصد هزار دلار توسط صندوق توسعه ملی به بانک‌ها اختصاص داده شد تا بتوان بحث اشتغال خرد در روستاها را ساماندهی کرد.

کوله بران در گذشته از مسیرکوله بری درآمد ماهیانه داشتند

وی ادامه داد: کوله بران در گذشته از مسیرکوله بری درآمد ماهیانه داشتند اما هم‌اکنون معابرکوله بری بسته شده است و این در حالی است که هم اکنون بازارچه های مرزی نیز تعطیل شده است که این امر کوله بران را در تنگنای اقتصادی قرار می دهد.

لزوم تسریع در تامین معیشت مرزنشینان از کارتهای الکترونیکی

مرادی افزود:مرزنشینان انتظار دارند،حداقل از کارتهای الکترونیکی بتوانند معیشتشان را تامین‌کنند واین در حالی است که تولید در کارگاه‌های کوچک‌نقَش بسزایی در ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار دارد.

روستاییان و مرزنشینان وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه روستاییان و مرزنشینان وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند یادآورشد: تورم و افزایش بی رویه مواد اولیه برای چرخش تولید در صنایع کوچک موجبات تعطیلی کارگاه های کوچک اقتصادی را رقم زده است.
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد روستا، ایلات و عشایر، بازارچه های مرزی، بازارچه های مشترک مرزی، برون مرزی، مرز