میرزاده مطرح کرد؛

فرصت های مطالعاتی در مسیر حل مشکلات کشور

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس بر لزوم ارتباط علمی با جهان با استفاده از ظرفیت فرصت های مطالعاتی تاکید کرد.

خانه ملت  ؛ سید حمایت میرزاده در خصوص تخصیص ارز نیمایی به فرصت های مطالعاتی اساتید دانشگاهی و دانشجویان دکتری گفت: وزارت علوم می تواند با پیگیری در خصوص تامین ارز مورد نیاز اساتید دانشگاهی و دانشجویان دکتری برای فرصت های مطالعاتی، شرایطی مناسب در جهت ارتباطات علمی با جهان ایجاد کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید به این نکته واقف بود که فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی که توسط اساتید دانشگاهی و دانشجویان دکتری به خارج از کشور صورت می گیرد، هدفمند باشد و مهم تر آنکه برای پیشرفت کشور مثمر ثمر باشد.

فرصت های مطالعاتی در مسیر حل مشکلات کشور باشد

نماینده مردم گرمی در مجلس افزود: ارز نیمایی برای کالاهای اساسی درنظر گرفته شده است، بدین معنا فرصت های مطالعاتی باید بتواند مشکلات کشور را به نحوی مطلوب حل کرده و هم چنین بتواند گره هایی که در کشور وجود دارد را مرتفع کند؛ بنابراین ارزی که برای فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی تخصیص می یابد، باید بتواند شرایط مذکور را عملی کند.

ارتباط علمی با جهان می تواند برای کشور بسیار مفید باشد،

وی تاکید کرد: ارتباط علمی با جهان می تواند برای کشور بسیار مفید باشد، البته به شرطی که اساتید دانشگاهی و دانشجویان دکتری بتوانند با استفاده از این ارتباط، باعث گسترش امر پژوهش و تحقیقات علمی در دانشگاه ها شوند و بتوانند با بکارگیری دستاوردهای خود از فرصت های مطالعاتی و سفر های علمی، مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار کنند.

بر سفرهای علمی و فرصت های مطالعاتی نظارت صورت گیرد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزارت علوم باید تمامی امکانات لازم در جهت ارتباطات علمی با جهان را فراهم کنند، البته باید بر سفرهای علمی و فرصت های مطالعاتی نظارت دقیق صورت گیرد و دستاوردهای آن برای کشور مشخص شود./
 

برچسب ها

آینده پژوهی، اخبار برگزیده، انجمن های علمی، بررسی علمی، مطالعات تطبیقی