برزگر مطرح کرد؛

مزایای و اهمیت تمرکززدایی در کشور

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد تمرکزگرایی به معنای خودتحریمی در دوران مبارزه با تحریم های بیگانگان است.

خانه ملت؛ شهروز برزگر در رابطه با ضرورت تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف، گفت: مولفه تمرکززدایی امروزه به عنوان موضوعی مهمی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و غیره محسوب می شود زیرا این امر سبب تصمیم گیری در ارتباط نزدیک تر با مردم می شود.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا به سمت تمرکززدایی حرکت کرده اند، اظهار کرد: در واقع آنها وقتی آثار منفی تمرکزگرایی در مقوله های مختلف را مشاهده کردند، با بکارگیری افزایش اختیارات مسئولان محلی مشکلاتشان را برطرف کردند.

وی با بیان اینکه نباید فراموش کرد که تمرکززدایی به جابجایی و نقل مکان وزارتخانه ها محقق نمی شود، افزود: امروزه مردم با اینکه وزارتخانه ها در تهران باشند مشکلی ندارد بلکه دغدغه های زمانی شکل می گیرد که مراجعه کنندگان به دلیل اختیار کم مسئولان استانی مجبور هستند برای پیگیری امور خود به پایتخت سفر کنند که این امر به معنای واقعی بروکراسی و اتلاف منابع است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید به سمت افزایش اختیار استانها گام بردارد و امروزه با توجه به شرایط کشور اهمیت تحقق تمرکززدایی دوچندان شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم مسئولان با تامل و دقت بیشتری بخشی از اختیارات خود را در چارچوب قانونی به مسئولان استانی از جمله استانداران واگذار کنند تا امور در بخش های مختلف کشور تسهیل شود و در داخل کشور دچار خودتحریمی نشویم./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، استان، انتخابات، تحریم، تحریم اقتصادی، تحریم ها، وزارتخانه ها