جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد؛

بررسی قتل عام مسلمانان در مسجدی در نیوزیلند

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در مجلس گفت: رسانه های غربی نسبت به این گونه مسائل برخوردهای دوگانه ای دارند و به سادگی از این گونه فجایع عبورمی کنند و قطعا اگر همین حادثه در نقطه ای دیگر از دنیا و برای افراد دیگری از ادیان غیر از مسلمان شکل می گرفت، این رسانه ها با هیاهوی فراوانی روی آن مانور می دادند،اما در حال حاضر در قبال این حادثه هولناک سکوت مطلق پیشه کرده اند.

خانه ملت؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به فاجعه قتل عام مسلمانان در مسجدی در نیوزیلند اشاره کرد و گفت: کسانی باید پاسخگوی فاجعه قتل عام مسلمانان در نیوزیلند باشند که گروه های تروریستی از قبیل داعش،طالبان و امثال این ها را بوجود آوردند.

صهیونیست ها نگاه تندی را برای از بین بردن مسلمانان ایجاد کرده اند

وی ادامه داد: صهیونیست ها نگاه تندی را برای از بین بردن مسلمانان ایجاد کردند و کشته شدن مسلمانان در نیوزیلند اثر بخشی همین نگاه صهیونیستی است که ایجاد کرده اند.

رسانه های غربی به دنبال به فراموشی سپردن فاجعه قتل عام مسلمانان در نیوزیلند هستند

نماینده مردم رشت به برخورد دوگانه رسانه غربی به ویژه بی بی سی دررابطه با قتل عام مسلمانان در نیوزیلند اشاره و تصریح کرد: رسانه های غربی نسبت به این گونه مسائل برخوردهای دوگانه ای دارند و به سادگی از این گونه فجایع عبورمی کنند و قطعا اگر همین حادثه در نقطه ای دیگر از دنیا و برای افراد دیگری از ادیان غیر از مسلمان شکل می گرفت، این رسانه ها با هیاهوی فراوانی روی آن مانور می دادند،اما در حال حاضر در قبال این حادثه هولناک سکوت مطلق پیشه کرده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با توجه به عمق فاجعه ای که برای مسلمانان اتفاق افتاده است،رسانه های غربی با یکجانبه گرایی و بسیار سبک از این مسئله عبور می کنند و تلاش آن ها بر این است که این موضوع هرچه سریعتر به فراموشی سپرده شود.

رسانه های غربی نسبت به فاجعه قتل عام مسلمان در نیوزیلند برخورد چندگانه ای داشتند

جعفرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: برخوردهای چندگانه رسانه های غربی نسبت به این حوادث نشان می دهد که هنوزدنیا تکلیف خود را در قبال با تروریست ها حل نکرده است و اگر از روز نخست به جای برخورد سیاسی با تروریست ها نگاهی عاقلانه با این مسئله می شد و به صورت جدی با کشورهایی که عامل پیدایش تروریست بودند، برخورد صورت می گرفت، قطعا امروزه شاهد ظهور و بروز اینچنین حوادثی نبودیم.

وی اظهار کرد: باید به انسان فارغ از هرگونه گرایش سیاسی، مذهبی و سرزمینی توجه ویژه ای کرد اما متاسفانه انسانیت در مدار سرمایه داری در حال گم شدن است و سرمایه داری به دنبال حذف مذاهب و جنگ بین مذاهب است و در این بین هم انسانها در حال کشته شدن هستند./
 

برچسب ها

آمریکا و اروپا، اتحادیه اروپا، اخبار برگزیده، اروپا، دولت صهیونیستی، رژیم صهونیستی، رژیم صهیونیستی، صهیونیست، صهیونیست ها، مسجد و نمازخانه، مسلمانان