جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد ؛

توقف فرسایش خاک درکشور نیازمند توسعه مراقبت های زیست محیطی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه قانون جلوگیری از تغییر اراضی به هزار بهانه توسط برخی از شهرداری ها نادیده گرفته می شود،گفت: برخی از شهرداری به اصطلاح شهرفروشی می کنند که این امربه شدت به محیط زیست زیان وارد می کند.

 خانه ملت؛ درباره وضعیت تغییرکاربری و در اصطلاح شهرفروشی درکشور،گفت: ما در قبال پاسداری از محیط زیست نسبت به مردم مسئول هستم اما متاسفانه برخی از شهرداری به اصطلاح شهرفروشی می‌کنندکه این امربه شدت به محیط زیست زیان وارد می کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون جلوگیری از تغییرکاربری اراضی به هزار بهانه توسط شهرداری ها نادیده گرفته می‌شود و این امر بر پاسداری از محیط زیست تاثیر منفی می‌گذارد بنابراین الزامی است که فروش فضای سبز توسط برخی از شهرداری ها در کشور متوقف شود.

توقف فرسایش خاک درکشور نیازمند توسعه مراقبت‌های زیست محیطی

وی ادامه داد:متاسفانه ما هم اکنون با معضل فرسایش خاک درکشور روبرو شده ایم زیرا مراقبتهای زیست‌ محیطی در کشور ما در شرایط مناسبی عملیاتی نمی‌شود.

کاهش میزان برخی مراتع و جنگل ها درکشور مشهود است

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: ما در شرایط سخت زیست محیطی به سر می بریم و این در حالی است که کاهش مراتع و جنگل ها درکشور بسیار مشهود است بنابراین این امر نمی تواند خبر مناسبی در حوزه اکوسیستم طبیعت تلقی شود.

پیامد منفی تخریب محیط زیست شهرهای متراکم است

عضو فراکسیون توسعه و اشتغال مجلس یادآورشد:اگر تمهیداتی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست درکشور اتخاذ نشود، بطور حتم ما درآینده با شهرهای بسیار متراکم روبرو خواهیم بود و از همین رو بطور حتم با این شرایط بر آلودگی محیط زیست نیز افزوده می شود./
پایان پیام

برچسب ها

آثار زیست محیطی، آلودگی و تخریب خاک، اخبار برگزیده، تخریب