جاسمی مطرح کرد؛

مزایا و معایب طرح ممنوعیت سه دوره متوالی نمایندگی مجلس شورای اسلامی

جاسمی گفت: رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته احتمال این وجود دارد که این طرح از سوی شورای نگهبان مورد تایید واقع نشود،چرا که مغایر قانون اساسی است.

خانه ملت؛ سید قاسم جاسمی به مزایا و معایب طرح ممنوعیت سه دوره متوالی نمایندگی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: معتقدم افرادی که سه دوره متوالی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند، قاعدتا از تجربه و تخصص کافی برخوردار هستند.

وی در ادامه افزود: ضرورت دارد افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بوده اند در دوره های چهارم و پنجم هم برای انتخابات شرکت کنند و در صورت رای آوری به عنوان نماینده مردم کرسی نمایندگی را تصاحب کنند و از نگاه های ویژه ای که نسبت به قانون گذاری و نظارت برحسن اجرای قانون دارند،استفاده شود.

نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: اگرطرح ممنوعیت نمایندگان بر مبنای این بود،که افرادی که 5 دوره متوالی در مجلس شورای اسلامی کرسی نمایندگی را در دست داشتند دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند به تصویب می رسید؛قطعا قابل قبول تر بود.

جاسمی ادامه داد: اگر طرح ممنوعیت نمایندگی بر اساس5 دور متوالی نمایندگی بود در واقع دیگر جای هیچ گونه شائبه ای در رابطه با تصویب این طرح وجود نداشت، چرا که با این مصوبه باتجربه ها کنار می روند و مسیر را برای ورود جوان ترها به پارلمان بازترمی کنند.

بنده مخالف تصویب طرح ممنوعیت سه دوره متوالی نمایندگی مجلس بودم

این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال تایید این طرح از سوی شورای نگهبان وجود دارد،تاکید کرد: رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به بنده گفتند به احتمال زیاد این طرح از سوی شورای نگهبان مورد تایید واقع نشود،چرا که مغایر قانون اساسی است.

وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اینکه طرح ممنوعیت سه دوره متوالی نمایندگی که از سوی نمایندگان به تصویب رسید، نظر و رای شما نسبت به این طرح چگونه بود،تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی مخالف تصویب این طرح بودم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، امور نمایندگان، ممنوعیت