حاجی دلیگانی تاکید کرد؛

ضرورت توجه ویژه به رونق تولید

حاجی دلیگانی گفت: دولتمردان باید برای برطرف کردن مشکلات کشور نگاه خود را به ظرفیت های درون کشور معطوف کنند چرا که همین استعدادها و پتانسیل های می توانند راه گشایی برای اقتصاد کشور باشند .

خانه ملت؛ حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به شعار سال رونق تولید که از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده است،گفت: رونق تولید بخش زیادی از مشکلات کشور را برطرف خواهد کرد و بر همین اساس است که رهبری امسال را به عنوان سال" رونق تولید"نامگذاری کرده اند و همچنین این موضوع مهم را به همگان متذکر شده اند.

وی افزود: دولتمردان باید برای برطرف کردن مشکلات کشور نگاه خود را به ظرفیت های درون کشور معطوف کنند چرا که همین استعدادها و پتانسیل های درون کشورمی توانند راه گشایی برای اقتصاد کشور باشند و نباید به وعده های پوچ غربی ها دل خو ش کرد.

اگر دولتمردان به رونق تولید توجه ویژه ای کنند روزهای روشنی برای اقتصادمان بوجود می آید

نماینده مردم شاهین شهر تصریح کرد: در سال 98 باید ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری سرلوحه کار دولتمردان قرار بگیرد و قطعا با گسترش کارخانه ها در سراسر کشور این مسئله مهم برطرف خواهد شد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار کرد: با گسترش رونق تولید در کشوردرواقع عبورازشرایط فعلی اقتصاد هموار می شود و به نظرم اگر دولتمردان در این زمینه کارهای ویژه ای را انجام دهند،روزهای روشنی برای اقتصاد کشورمان در پیش خواهد بود.

با گسترش رونق تولید بسیاری از مشکلات کشور برطرف می شوند

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: با گسترش رونق تولید بسیاری از مشکلات کشور برطرف می شوند و راه برای اشتغال جوانان هموار می شود چرا که با بسط تولید در سطح کشور اشتغال برای جوانان هم بیشتر می شود.

دلیگانی اظهار کرد: دشمنان بدانند که تحریم ها نه تنها برای کشورمان تهدید به شمار نمی روند،بلکه تحریم را برای خود یک فرصت تلقی می کنیم و ما باید با کار و تلاش و اتکا به ظرفیت های درون کشوراین نوع تحریم هایی که از سوی دشمنان به ما تحمیل می شود را بی اثر کنیم./

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، احیای تولید، اخبار برگزیده، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، افزایش تولید پایدار