در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

نحوه استفاده کارگروه راهبری سامانه مودیان از اطلاعات کاربران مشخص شد

نمایندگان مجلس نحوه استفاده کارگروه راهبری سامانه مودیان از اطلاعات سامانه را مشخص کردند.

خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه ( 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده از سوی شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس ماده (15) این لایحه با 153 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

ماده زیر به شرح زیر اصلاح می‌شود: اطلاعات سامانه مودیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و یا مرجع قضایی نمی‌باشد. همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز استفاده از اطلاعات به صورت داده‌های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان تصمیم‌گیری نماید.

همچنین تبصره (2) ماده (15) لایحه مذکور با 138 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در تبصره (2) ماده (15) آمده است: متخلفین از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی‌گردد.

در ادامه نمایندگان ماده (25) لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با 154 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

در ماده (25) این لایحه آمده است: پس از انقضای مواعید مذکور در ماده (3) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، تعرفه های مالیاتی، صحن علنی