سالک مطرح کرد؛

همه برای کمک کردن به سیل زده ها پای کار هستند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: با توجه به اینکه بحران هایی از قبیل سیل، طوفان و زلزله در کشورمان زیاد اتفاق افتاده است، بنابراین طبیعی است که باید زیرساخت های مقابله با این حوادث مهیا شود.

 خانه ملت؛ احمد سالک  با اشاره به بحران سیل اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: مسئله حوادث اعم از سیل، زلزله و ... که در کشور بوجود می آید از رسالت اصلی دولت ها این است که پیش بینی های لازم و همچنین آمادگی کافی را نسبت به این گونه حوادث داشته باشند.

وی افزود: مسئولان باید برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری مانورهای گوناگون در مقابله با این گونه حوادث را به صورت مکرر در دستور کار داشته باشند و به این شکل نباشد که تازه بخواهند در دل حادثه یک مدیریت واحد را انجام دهند.

همه برای کمک کردن به سیل زده ها پای کار هستند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه بحران هایی از قبیل سیل، طوفان و زلزله در کشورمان زیاد اتفاق افتاده است، بنابراین طبیعی است که باید زیرساخت های مقابله با این حوادث مهیا شود.

نماینده مردم اصفهان به عملکرد مسئولان در قبال سیل اخیر در برخی ازشهرهای کشور اشاره و تصریح کرد: درجریان مدیریت سیل اخیردربرخی ازشهرهای کشور دولت، نیروهای مسلح و از همه مهم ترمردم بسیج شده اند برای کمک کردن به هم نوعان خود و در این مسئله هم دیگر بحث قومیت، مذهب و این مسائل مطرح نیست؛چرا که پای انسانیت در میان است.

باید به همه شهرهایی که درگیر سیلاب هستند به نحو شایسته ای رسیدگی شود

عضو فراکسیون ولایی مجلس افزود: باید به همه شهرهایی که درگیر سیلاب هستند به نحو شایسته ای رسیدگی شود چرا که این ها در حال حاضر با کمبودات اولیه زندگی مواجه هستند که دولت باید به صورت ویژه در خدمت این افراد باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه وسعت کار در مناطق سیل زده بسیار زیاد است باید ماشین آلات زیادی در جهت بازگشایی مسیرهای شهری و روستایی به این شهرها فرستاده شود تا اینکه آذوقه به مردم برسد و بخشی از مشکلاتشان کم شود./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، سیل، سیل زدگان