گودرزی مطرح کرد؛

با گسترش تولید مشکل بیکاری جوانان حل می شود

عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: مسئولان اگر به استعدادها و توانایی های جوانان کشورمان توجه کنند قطعا به این نتیجه می رسند که با تکیه بر پتانسیل های جوانان همین کشورمی شود ایران را آباد کرد.

 خانه ملت؛ عباس گودرزی  با اشاره به شعار سال مبنی بر رونق تولید که از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده است، اشاره کرد و گفت: باید مقدمات رونق تولید در کشور فراهم شود و اگر مسئولان اجرایی کشور برای گسترش شعار سال به صورت عملی پای کار بیایند؛ قطعا به رونق تولید دست پیدا خواهیم کرد.

با گسترش تولید مشکل بیکاری جوانان حل می شود

وی افزود: اگر رونق تولید گسترش پیدا کند،مشکل اصلی کشور که بیکاری است به صورت ویژه ای حل خواهد شد و باید بستری برای برطرف کردن این مشکلات از سوی دولتمردان فراهم شود.

نماینده مردم بروجرد تصریح کرد: دولتمردان باید در اعطای مجوزها،تسهیلات بانکی و حل مشکلات کارگاهی تولیدکنندگان و ... گام های جدی بردارند چرا که اگر این مسئله مورد حمایت مسئولان قرار بگیرد،قطعا زمینه کسب و کار و ایجاد اشتغال برای جوانان فراهم می شود.

برخی از مسئولان هنوز به ظرفیت های داخل کشورتوجه نکرده اند

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: برخی از مسئولان هنوز به ظرفیت های داخل کشورتوجه نکرده اند در واقع ظرفیت های داخلی راه گشای کشورهستند و قطعا راه برای پیشرفت کشور با پتانسیل های درونی بازتر می شود.

عضو فراکسیون ولایی مجلس تاکید کرد: مسئولان اگر به استعدادها و توانایی های جوانان کشورمان توجه کنند قطعا به این نتیجه می رسند که با تکیه بر پتانسیل های جوانان همین کشورمی شود ایران را آباد کرد و با عملیتی کردن این موضوع به این دست پیدا خواهند کرد که نگاه به بیگانگان هیچ اثری بر رفع مشکلات کشورمان نخواهد گذاشت.

وی اظهار کرد: رونق تولید یکی از مهم ترین راهکارها و مسئله ای است که برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشورباید به آن توجه ویژه ای داشت./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال جوانان، بیکار، جوانان