گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 رقابت پذیری جهانی

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 رقابت پذیری جهانی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 رقابت‌پذیری جهانی» آورده است؛ در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018 ، جمهوری اسلامی ایران رتبه 89 را در میان 140 کشور مورد بررسی کسب کرده است.

این گزارش می افزاید تغییر روش‌شناسی مجمع جهانی اقتصاد در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، عامل تنزل رتبه کشور از 69 در گزارش سال گذشته به 89 در گزارش سال جدید بوده و در واقع پس از تطبیق امتیازات سال گذشته با روش‌شناسی جدید، ایران تنها یک رتبه در مقایسه با سال گذشته تنزل داشته است. این امر بدین معناست که در واقع ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد بر اساس شاخص رقابت‌پذیری جهانی، تغییر چشمگیری را در وضعیت کلی محیط کسب‌وکار ایران منعکس نمی‌کند. همچنین در میان 20 کشور سند چشم انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی می‌شوند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته در جایگاه پانزدهم قرار دارد.

همچنین در این گزارش عنوان شده است که اگرچه تفاوت زیادی در تعریف مؤلفه‌ها و به ‌ویژه روش وزن‌دهی ارکان بر اساس روش‌شناسی جدید ایجاد شده، اما ارکان دوازده‌گانه به لحاظ مفهومی تا حد زیادی با گزارش‌های سال‌های گذشته قابل مقایسه هستند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند رتبه ایران در رکن «ثبات اقتصاد کلان» (با لحاظ مؤلفه‌های جدید) به شدت سقوط کرده و از 44 در گزارش سال گذشته به 117 در گزارش جدید رسیده است. در رکن «نهادها» نیز تقریباً به وضعیت نابسامان سال 2014 بازگشته و رتبه 121 را کسب کرده است. ایران کماکان در رکن «اندازه بازار» با کسب رتبه 19 جهان وضعیت خوبی دارد و در ارکان «بازار کالا» و «بازار کار» به ترتیب با رتبه‌های 134 و 136 همچنان (با وجود اندکی تغییر در مؤلفه‌ها) وضعیت نامناسبی قابل مشاهده است.

همچنین در این گزارش عنوان شده است که طبق ماده (25) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14) دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص‌های کسب‌وکار ارتقا دهد. بررسی وضعیت کشور در شاخص رقابت‌پذیری جهانی نشان می‌دهد این هدف در مورد شاخص مذکور در سال جاری محقق نشده است.

برچسب ها

توان رقابت پذیری و پایداری در بازار، رقابت، رقابت پذیری