در باب سازوکارهای حقوقی و قانونی تأسیس و اداره «مدارس طبیعت»

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به سازوکارهای حقوقی و قانونی تأسیس و اداره «مدارس طبیعت» پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان « در باب سازوکارهای حقوقی و قانونی تأسیس و اداره «مدارس طبیعت»» آورده است ؛ «مدرسه طبیعت»، فضایی است که کودکان ساعاتی از اوقات خود را در آنجا به تجربه محیط زیست می‌پردازند. این مدارس در زمان ریاست پیشین سازمان حفاظت محیط زیست تأسیس شدند. اواخر سال 1396 ریاست فعلی سازمان حفاظت محیط زیست طی بخشنامه‌ای از صدور مجوز این مدارس جلوگیری به‌عمل آورد و وزارت آموزش و پرورش را مرجع صدور مجوز این مدارس معرفی کرد.

بر اساس این گزارش مفهوم مدرسه در قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش، نسبت مدارس طبیعت با وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور مدارس طبعیت در این گزارش بررسی و تحلیل شده است.

این گزارش تصریح می کند نمی‌توان عنوان «مدرسه» را بر «مدارس طبیعت» اطلاق کرد و این مدارس هیچ‌گونه ارتباطی با وزارت آموزش و پرورش ندارند، «مدارس طبیعت» می‌‌توانند با تصویب شورای‌عالی محیط زیست و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست تأسیس و فعالیت کنند، یا آنکه بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به عنوان مدرسه ضمن اجرای برنامه درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش یا به عنوان مرکز پرورشی، تأسیس و فعالیت نمایند.
 

برچسب ها

قانون تأسیس و اداره مدارس