قاضی زاده هاشمی مطرح کرد ؛

عملیاتی شدن اصلاح ساختار اقتصادی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می گوید زمان قانون ارسال لایحه اصلاح ساختار بودجه اردیبهشت ماه به اتمام می رسد.

 خانه ملت؛ امیرحسین قاضی زاده هاشمی در خصوص عملیاتی شدن اصلاح ساختار اقتصادی کشور، گفت: چهارماه دولت برای اینکه لایحه ای برای اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور را ارسال کند اردیبهشت به پایان می رسد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس در این باره که ضرورت دارد شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران سه قوه در این باره اعلام نظر کند، بیان داشت: این که چه چرخشی در درون دولت باید صورت گیرد تا لایحه اصلاح ساختار آماده شود برعهده دولت است، اما آنچه مشخص است این اصلاح باید از سوی دولت صورت گیرد و لایحه تنظیم شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصاد قول داده است که بر روی لایحه اصلاح ساختار اقتصادی و بودجه ریزی کار کند و پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس بدهد.

وی با بیان اینکه اطلاعی از روند کار در دولت ندارد، اظهار داشت: به طور قانون زمان چهارماهه دولت اردیبهشت به اتمام می رسد چرا که نامهمقام معظم رهبری به دولت برای بهمن ماه سال 97 است بنابراین باید دولت لایحه را به مجلس ارسال کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره روند بررسی اصلاح ساختار بودجه در مجلس گفت: ابتدا باید دولت لایحه را به مجلس ارسال کند و ببینیم برای بررسی آن کمیسیون مشترک لازم است یا همان کمیسیون عادی کفایت می کند و سپس لایحه اعلام وصول می شود تا روند قانونی بررسی آغاز شود./

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، افزایش بودجه