در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تاکید نمایندگان بر رفع نواقص طرح تقویت سپاه در برابر اقدامات آمریکا

نمایندگان طی اخطار و تذکر یادآور شدند: طرح تقویت سپاه در برابر اقدامات آمریکا از ضمانت اجرایی برخوردار نیست، لذا باید همه جانبه تر دیده شود.

 خانه ملت، سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی نوبت عصر (سه شنبه 27 فروردین) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول 110، 150 و 152 قانون اساسی وظایف رهبری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و جایگاه سپاه پاسداران را یادآور شد و گفت: طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر اقدامات آمریکا ناقص است، زیرا تنها به ابعادی از اختیارات سپاه پرداخته شده است.

شهاب نادری نیز در ادامه و با استناد به ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تذکر داد و گفت: طرح مذکور کافی و متناسب و متناظر با اقدامات آمریکا نیست. این طرح بیشتر شبیه توصیه اخلاقی بوده و فاقد ضمانت اجرایی می باشد.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به اخطار و تذکر نمایندگان مذکور گفت: با ارائه پیشنهادات خود در جریان بررسی جزئیات طرح تقویت سپاه در برابر اقدامات آمریکا می توانید نواقص را رفع و طرح را تقویت کنید./
 

برچسب ها

آمریکا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، تحریم اقتصادی، سپاه