رمضانعلی صادق زاده مطرح کرد ؛

پیگیری عملی رونق تولید باید در دستور کار قرار گیرد

رییس کارگروه صنایع و معادن کانون نمایندگان ادوار گفت: کارگروه متبوعش راهکارهای تحقق رونق تولید و حمایت از تولید داخلی را بررسی کرد.

خانه ملت ؛ رمضانعلی صادق زاده در تشریح نشست روز گذشته کارگروه متبوعش، گفت: در این جلسه راهکارهای تحقق رونق تولید و حمایت از تولید داخلی بررسی شد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه از مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای طرح‌ها و لوایح در دست بررسی مجلس، نظرخواهی می‌شود اما باید به منظور اثربخشی بیشتر، این طرح‌ها و لوایح در کارگروه‌های نمایندگان ادوار، نیز بررسی و ارزیابی شود تا هم افزایی محقق شود.

کارگروه‌های نمایندگان ادوار بازوی مشورتی ریاست مجلس و کمیسیون‌های تخصصی هستند

رییس کارگروه صنایع و معادن کانون نمایندگان ادوار اظهار کرد: کارگروه‌های نمایندگان ادوار بازوی مشورتی ریاست مجلس و کمیسیون‌های تخصصی هستند و می‌توانند در بررسی طرح‌ها و لوایح کمک شایانی به نمایندگان مجلس ارائه کنند

مقرر شد؛ در کارگروه صنایع و معادن کانون نمایندگان ادوار کمیته‌های تخصصی همانند کمیسیون صنایع و معادن مجلس شکل گیرد
.

صادق‌زاده خاطرنشان کرد: کارگروه صنایع و معادن کانون نمایندگان ادوار با برگزاری ۱۰ جلسه در سال ۹۷ چالش‌ها و موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد را بررسی و شناسایی کرد و چالش‌ها و راهکارهای رفع آن را در گزارشی مفصل به رئیس مجلس ارائه کرد.

رونق تولید به صورت عملی پیگیری شود

وی با بیان اینکه رونق تولید باید به صورت عملی پیگیری شود، ادامه داد: برگزاری جلسات به‌تنهایی کافی نیست و در صورتی که نتایج جلسات نمایندگان ادوار مورد استفاده قرار نگیرد، برگزاری این جلسات اتلاف انرژی است.

رییس کارگروه صنایع و معادن کانون نمایندگان ادوار گفت: مقرر شد؛ در کارگروه صنایع و معادن کانون نمایندگان ادوار کمیته‌های تخصصی همانند کمیسیون صنایع و معادن مجلس شکل گیرد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش تولید، رونق، رونق اقتصاد، رونق اقتصادی و اشتغال