ساعدی مطرح کرد ؛

جمهوری اسلامی ایران امن ترین کشور منطقه است

عضو فراکسیون ولایی گفت: آمریکا و اسرائیل از وجود سربازان گمنام امام زمان(عج) ابراز نگرانی می کنند چرا که این ها به دنبال نا امن کردن خاورمیانه هستند اما رشادت های این نیروهای عزیز اطلاعاتی کشورمان باعث ایجاد امنیت می شوند و به همین سبب اینها ناراحت هستند.

خانه ملت؛ قاسم ساعدی  به رشادت ها و مجاهدت های سربازان گمنام امام زمان اشاره کرد و گفت: مهم ترین نقش سربازان گمنام امام زمان(عج) حفظ امنیت جامعه است که تاکنون برای به دست آوردن این مهم جانفشانی های زیادی کرده اند.

وی افزود: با ایجاد امنیت اجتماعی در حقیقت جامعه با یک نظم خاصی در جریان خواهد بود و همچنین سبب بوجود آمدن مناسبات منظمی می شود؛ لذا این مسئله با تشکیل دستگاه های امنیتی در سطح هر جامعه ای قابل شکل گیری است.

باید سپاسگزار سربازان گمنام امام زمان (عج ) باشیم

عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: ما باید سپاسگزار سربازان گمنام امام زمان (عج ) به سبب رشادت هایی که برای حفظ امنیت در جامعه انجام می دهند؛باشیم.چرا که این عزیزان برای ایجاد امنیت تمام زندگی خود را نثار ملت می کنند.

مردم ایران با مجاهدت های سربازان گمنام امام زمان (عج) درامنیت و آسایش در حال گذران زندگی خود هستند

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: در شرایط فعلی که منطقه خاورمیانه پر از حوادث تلخ و ناگوار است و مردم بسیاری از این کشورهای درگیر مشکلات امنیتی هستند،مردم ایران با مجاهدت های سربازان گمنام امام زمان (عج) درامنیت و آسایش در حال گذران زندگی خود هستند.

جمهوری اسلامی ایران امن ترین کشورهای خاورمیانه است

وی تاکید کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) با مجاهدت های خود سبب شده اند تا اینکه جمهوری اسلامی ایران به یکی از امن ترین کشورهای خاورمیانه و دنیا مبدل شود.

آمریکا و اسراییل از وجود سربازان گمنام امام زمان(عج) نگران هستند

نماینده مردم هویزه و دشت آزادگان گفت: آمریکا و اسرائیل از وجود سربازان گمنام امام زمان(عج) ابراز نگرانی می کنند چرا که این ها به دنبال نا امن کردن خاورمیانه هستند اما رشادت های این نیروهای عزیز اطلاعاتی کشورمان باعث ایجاد امنیت می شوند و به همین سبب اینها ناراحت هستند./
 

برچسب ها

آمریکا، اخبار برگزیده، اسرائیل، تحولات خاورمیانه، خاورمیانه، دولت صهیونیستی، رژیم صهیونیستی