آزادی خواه مطرح کرد ؛

سپاه پاسداران در آرامش منطقه نقش بسزایی داشته است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بنابراین برای پاسداری از اصول انقلاب و آرمانهای انقلاب سپاه پاسداران به دستور حضرت امام (ره) تشکیل شد که در واقع یک اقدام هوشمندانه و شایسته ای بود که پس از ۴۰ سال از تشکیل این نهاد انقلابی به تاثیر روزبه روز آن پی می بریم و در حقیقت سپاه پاسداران در آرامش منطقه نقش بسزایی داشته است.

خانه ملت؛  به سالروز تاسیس سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) به عنوان تئوریسین و طراح انقلاب اسلامی ایران نظرشان بر این بود که انقلاب نیاز به پاسدار دارد.

مدل انقلاب ایران در دنیا بی نظیر است

وی افزود: مدل انقلاب ایران در دنیا بی نظیر است چرا که از ترکیب جمهوریت و اسلامیت شکل گرفته است، یعنی اینکه مردم در انتخاب خود آزاد هستند و اسلامی بودن آن هم که واضح است بنابراین این سیستم حکومتی در بین کشورهای مختلف بی نظیر است.

انقلاب اسلامی ایران یک مدل حکومتی جدید در جهان است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران یک مدل حکومتی جدید در جهان است که تاکنون هیچ کشوری آن را تجربه نکرده است و این انقلاب با برگزاری رفراندوم خود را به جهانیان نشان داده است.

جمهوری اسلامی ایران ظلم ستیز،استکبار ستیز و مدافع حقوق مظلومان جهان است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ظلم ستیز،استکبار ستیز و مدافع حقوق مظلومان جهان است و این ویژگی های اصلی انقلاب ایران محسوب می شوند.

سپاه پاسداران در آرامش منطقه نقش بسزایی داشته است

نماینده مردم ملایر تاکید کرد: بنابراین برای پاسداری از اصول انقلاب و آرمانهای انقلاب سپاه پاسداران به دستور حضرت امام (ره) تشکیل شد که در واقع یک اقدام هوشمندانه و شایسته ای بود که پس از 40 سال از تشکیل این نهاد انقلابی به تاثیر روزبه روز آن پی می بریم و در حقیقت سپاه پاسداران در آرامش منطقه نقش بسزایی داشته است./

برچسب ها

آمریکا، اخبار برگزیده، امنیت، بنیه دفاعی، تروریست ها، سپاه، سپاه پاسداران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی