در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

بررسی هزینه های انتخاباتی احزاب

نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا وزارت کشور هزینه های انتخاباتی احزاب، جبهه ها و نامزدهای مستقل را پس از برگزاری انتخابات بررسی کند.

 خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی  (سه شنبه 3 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با 122 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 218 رأی با مفاد مندرج در ماده 8 موافقت کردند.

در ماده 8 این طرح آمده است؛

ماده (۹) قانون و تبصره های (۱)، (۲)، (۳) و(6) آن حذف و تبصره های (4)، (۵)، (۷) و (۸) این ماده ابقاء و به ماده (۸) قانون تحت عنوان تبصره های (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) الحاق می گردد.

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی به این طرح با 121 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 221 رأی موافقت کردند.

در ماده الحاقی آمده است؛ رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (65 مکرر۷) توسط وزارت کشور در خصوص هزینه کرد احزاب، جبهه ها و نامزدهای مستقل صرفا پس از برگزاری انتخابات و حداکثر تا 2 ماه از تاریخ برگزاری انتخابات انجام می شود. انتشار نتایج رسیدگی به اسناد حسابهای مندرج در این ماده تا تایید نهایی توسط وزارت کشور، مجاز نمی باشد./
 

برچسب ها

احزاب، اخبار برگزیده، انتخابات، انتخابات قوه مقننه