کبیری مطرح کرد ؛

نقدینگی کنونی در جامعه باید به سمت تولید سوق داده شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اگر دولت بتواند منابع ارزی را مدیریت کند برای کنترل نقدینگی نیازی به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیست.

خانه ملت؛ کبیری با اشاره به طرح مباحثی همچون لزوم افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، گفت: موضوع افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ماه سال 96 به دلیل نوسانات ارزی مطرح شد، اما همان زمان این موضوع عنوان شد که کنترل و مدیریت نوسانات ارزی تنها از طریق افزایش نرخ سپرده های بانکی نمی تواند عملیاتی شود، چراکه آثار دیگری در اقتصاد کشور بر جای می گذارد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین در ابتدای سال 97، زمانی که مجددا نوسانات ارزی در کشور اتفاق افتاد موضوع افزایش نرخ سود سپرده های بانکی مطرح شد که در همان زمان به رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تاکید کردیم که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به هیچ وجه به صلاح نیست.

برای کنترل نقدینگی نیازی به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیست

وی با بیان اینکه راه حل کنترل نوسانات ارزی افزایش سود سپرده ها نیست، ادامه داد: اگر دولت بتواند منابع ارزی را مدیریت کند برای کنترل نقدینگی نیازی به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیست، چراکه با افزایش سود سپرده ها مشکلاتی در بانک ها ایجاد و موضوعاتی همانند بدهی های بانکی خلق می شود.

اگر نتوان نقدینگی را به سمت تولید حرکت داد تولید دچار چالش شده و بحث تعطیلی و نیمه تعطیل شدن کارخانه ها اتفاق می افتد و از سوی دیگر آثار تورمی نقدینگی در بازارهای کاذب همانند ارز، طلا و مسکن همانند گذشته خود را نمایان می کند
کبیری تاکید کرد: زمانی که به صراحت اعلام می شود که از 40 میلیارد دلار صادرات تنها 8 میلیارد آن به کشور بازگشته است، این موضوع نشان می دهد که در مدیریت منابع ارزی مشکل داریم، بنابراین اگر در بخش منابع ارزی مدیریت صحیح عملیاتی شود، دیگر نیازی به افزایش نرخ سود سپرده ها و راهکارهای این چنینی نیست.

نقدینگی کنونی در جامعه باید به سمت تولید سوق داده شود

وی با بیان اینکه نقدینگی کنونی در جامعه باید به سمت تولید سوق داده شود چراکه سال 98 نیز بر همین اساس به نام سال رونق تولید نامگذاری شده است، افزود: اگر نتوان نقدینگی را به سمت تولید حرکت داد تولید دچار چالش شده و بحث تعطیلی و نیمه تعطیل شدن کارخانه ها اتفاق می افتد و از سوی دیگر آثار تورمی نقدینگی در بازارهای کاذب همانند ارز، طلا و مسکن همانند گذشته خود را نمایان می کند .

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت باید با اقداماتی مناسب، ریسک ورود نقدینگی به تولید را کاهش دهد، تصریح کرد: باید اقداماتی صورت گیرد تا با سرمایه گذاری در بخش تولید تضمینی برای بازگشت سود متعادل، منطقی و معقول وجود داشته باشد و تنها با این اقدامات می توان نقدینگی را کنترل کرد، در غیر اینصورت حتی اگر نرخ سود افزایش یابد، مجددا این نقدینگی با یک دور سریعتری به جامعه بازگشته و فشارهای خاص خود را بر جای می گذارد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تامین نقدینگی، رونق، رونق اقتصاد، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی و اشتغال، رونق کسب و کار