بررسی شمای کلان حمل و نقل و ترانزیت در شورای تخصصی حمل و نقل

کمیته فرابخشی شورای تخصصی حمل و نقل مرکز پژوهشهای مجلس با محوریت موضوع شمای کلان حمل و نقل و ترانزیت و با حضور متخصصین حمل و نقل کشور تشکیل جلسه داد .

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، جلسات کمیته فرابخشی حمل و نقل درون شهری و برون شهری از زیر مجموعه های شورای تخصصی حمل و نقل در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ، با حضور متخصصین حمل و نقل کشور برگزار و "شمای کلان حمل و نقل ترانزیت" مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش در این جلسات روند تناژ ترانزیت کالا در ایران طی سال های ۸۶ تا ۹۶ با توجه به متغیرهای بیرونی و تصمیمات سایر کشورها تحلیل و بر لزوم توجه و برنامه ریزی موثر در این حوزه و ایفای نقش فعال در منطقه تأکید و همچنین مفاهیم مربوط به Cross trade و روند رو به رشد آن در برخی کشورهای اروپایی از جمله لهستان ، اتریش و بلغارستان تحلیل شد .

این گزارش می افزاید : در این نشست موضوع ترانزیت هوایی نیز بررسی شد و تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در سال های ۸۷ الی ۹۷ نیز مورد توجه قرار گرفت . آمار نشان می دهد در سال های ۸۷ تا ۹۲ ، تعداد پروازهای عبوری تقریباً ثابت بوده ، ولی از سال ۹۲ تا ۹۶ افزایش یافته است که البته به نظر می رسد افزایش یا کاهش تعداد پروازهای عبوری ، به علت عوامل بیرونی بوده است .

در این گزارش همچنین تصریح شده است : ۱۵ راهکار نجات کشور از خودرو محور شدن حمل بار برون شهری مورد بررسی و تأیید اعضا قرار گرفت که این راهکارها در چهارمین جلسه شورای تخصصی حمل و نقل کشور جهت تصویب مطرح خواهد شد . در انتها ، راهکارهای هفتگانه افزایش قابل توجه ترانزیت ایران ، پیشنهاد شد که مورد بررسی و تأیید اعضا قرار گرفت و مجموعه ی تحلیل ها و راهکارهای ارایه شده در کمیته های فرابخشی در جلسه شورای تخصصی حمل و نقل کشور که در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولید مرکز پژوهش های مجلس برگزار می شود، جهت تصویب مطرح خواهد شد.

شایان ذکر است اعضا جلسه نمایندگان سازمان برنامه و بودجه ، مرکز پژوهش های مجلس ، شهرداری تهران ، بخش جاده ای بنادره فدراسیون شرکتهای مشاور حمل و نقلی و تعدادی از اساتید بودند .

گفتنی است "شورای تخصصی حمل و نقل" مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، تنها مرجع بحث و بررسی امور مشترک بین حمل و نقل درون شهری و برون شهری در زمینه مسافری و باری در کشور که با عضویت ۸۰ نفر از متولیان ، مدیران ، خبرگان و صاحب‌نظران حمل و نقل درون شهری و برون شهری تشکیل شده و مسائل مختلف این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است./

پایان پیام

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بودجه حمل و نقل، تجهیزات حمل و نقل، توسعه حمل و نقل، حمل و نقل