خادم تاکیدکرد:

عملکرد دستفروشان فاقد نظارت جامع دستگاه های نظارتی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه رها شدن نظارت بر عملکرد دستفروشان توسط دستگاه های نظارتی تبعات اجتماعی به بارمی آورد، گفت: دستفروشی شغل نیست و برخی از مردم از روی ناچاری تن به دست فروشی برای گذران اقتصاد معیشتی می دهند.

خانه ملت؛ علاءالدین خادم درباره وضعیت حضور گسترده دستفروشان در حوزه اشتغال؛ گفت: دستفروشی شغل نیست بنابراین نباید خلا بیکاری را با گسترده شدن فضای دستفروشی پر کرد بلکه باید فکر اساسی برای حوزه اشتغال پایدار در حوزه اقتصاد کرد.

بیکاری بسیاری از افراد در حوزه اشتغال مشهود است

نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیکاری بسیاری از افراد در حوزه اشتغال مشهود است ونمی توان این مسئله بسیاری کاربردی را منکر شد تصریح کرد:دستفروشی اشتغال کاذب است و نباید عاملی برای کاهش نرخ بیکاری تلقی شود زیرا هیچ نوع نظارتی در این حوزه وجود ندارد.

تزریق اعتبارت بر بدنه اشتغال روستایی راهکار اساسی توقف دستفروشی

وی ادامه داد: دستفروشی هیچ نوع برآورد اقتصادی واجتماعی مثبتی برای کشور در بر ندارد و این در حالی است که باید فکراساسی برای تزریق اعتبارات و تسهیلات به حوزه اشتغال پایدار در روستا های کشور کرد تا بتوان از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری شود .

عضو فراکسیون تولید واشتغال بابیان اینکه رها کردن فعالیت دستفروشان توسط دستگاه های نظارتی برای کشور تبعات اجتماعی و فرهنگ در بردارد یادآور شد: تکرار برداشت از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی راهکاری برای ریشه کنی دستفروشی در کوچه و بازار است.

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده