فلاحت پیشه در تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب:

لزوم بهره مندی از مدیریت جوان در کشور

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در شرایط کنونی تابوها در تصمیم گیری باید شکسته شود و مدیریت جوان باید در حوزه های مختلف خود را نشان دهد.

خانه‌ملت؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بیشتر ضعف‌ها و ظرفیت‌ها را مطرح کرده‌اند یعنی نقدهایی نسبت به آنچه که تاکنون صورت گرفته و ظرفیت‌هایی که درحال حاضر وجود دارد و می‌تواند کشور را به سمت خوبی بکشاند.

در شرایط کنونی تابوها در تصمیم‌گیری باید شکسته شود و مدیریت جوان باید در حوزه‌های مختلف خود را نشان دهد
مکمل بیانیه گام دوم، قوانین برنامه توسعه کشور است

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مکمل این بیانیه، قوانین برنامه توسعه کشور است و اگر زمانی نظام جزا، پاداش، نظارت، پاسخگویی و شفافیت را در قالب قانون برنامه شکل دهیم، حتما کشور ایران مسیر خود را پیدا می‌کند؛ در کشور محاسبه عدد و رقمی باید حاکم بر برخی ادعاها، سخنرانی‌‌ها و مواردی از این نوع باشد تا غلبه فضا و شرایط، کارشناسی باشد.

مدیریت جوان باید در حوزه‌های مختلف خود را نشان دهد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در مورد کارهایی که مجلس و دولت باید برای تحقق گام دوم انقلاب انجام دهند، تصریح کرد: هر کدام باید از زاویه خود وظایف را به درستی انجام دهند؛ بنده معتقد هستم که در حوزه‌های تصمیم‌گیری بیشتر نیازمند تابوشکنی هستیم چراکه ایران گرفتار تابوهای مختلفی است و باعث شده تا از لحاظ توسعه‌ای نتوانیم گام برداریم و در شرایط کنونی برخی از تابوها باید شکسته شود و مدیریت جوان باید در حوزه های مختلف خود را نشان دهد.

استفاده از نیروی جوان در مجلس آینده ضروری است

وی با بیان اینکه امکان استفاده از جوانان در حوزه تصمیم‌گیری مجلس و سایر نهادها باید وجود داشته باشد افزود: استفاده از جوانان در انتخابات آینده از نیازهای کشور است؛ در حال حاضر در مجلس دهم نیز به راحتی شکاف بین نسلی را می‌توان دید. فضای فکری بخشی از نمایندگان جوان و مسن‌تر با یکدیگر همخوانی ندارد و فضای فکری کاملا متفاوت است.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: امیدوار هستم تا درانتخابات مجلس آینده این شرایط ایجاد شود تا روح جوانِ خواهان تغییر، خواهان اصلاحات و البته روح جوانِ غیر محافظه کار بتواند در مجلس صاحب نقش باشد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده