گزارش فراتحلیل (4) ؛ چالش های حمل ونقل هوایی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی چالش های حمل ونقل هوایی را مورد بررسی قرار داد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « گزارش فراتحلیل (4) ؛ چالش‌های حمل‌ونقل هوایی» آورده است؛ سهم عمده‌ای از مطالعات انجام شده در حوزه حمل‌و‌نقل هوایی به چالش مدیریت و برنامه‌ریزی اختصاص دارد. این چالش زیرمجموعه چند چالش دیگر است که مطالعات بین بخشی را نیز ممکن است مانند رابطه حمل‌ونقل هوایی با محیط ‌زیست و همین‌‌طور رابطه حمل‌ونقل هوایی با صنعت گردشگری شامل شود،

این گزارش می افزاید چالش کارایی و بهره‌وری که چالش تمام کشورهای در حال‌ توسعه در تمامی بخش‌های اقتصادی است در اینجا نیز به‌ عنوان یکی از معضلات بخش صنعت هوایی مطرح است. چالش بالا بودن میانگین عمر ناوگان در رتبه بعدی مطالعات قرار دارد که بنا به اهمیت این چالش و ارتباط آن با دیگر چالش‌ها به‌‌عنوان بخش زیربنایی حمل‌ونقل هوایی منطقی به نظر می‌آید.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که سرمایه‌گذاری ایمنی و تقاضا با وجود دانش ما از اهمیت این مشکلات در صنعت هوایی در رتبه‌های بعدی قرار دارند و فصل مشترک پیشنهادهای ارائه ‌شده در حمل‌ونقل هوایی به بخش مدیریتی، قانونگذاری و سرمایه‌گذاری مربوط است، چراکه بیشتر مطالعات مورد بررسی نه تنها یک چالش، بلکه چندین چالش را مورد بررسی قرار داده‌اند. بنابراین پیشنهادهای ارائه ‌شده دارای همپوشانی بسیاری است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که سهم عمده‌ای از مطالعات به چالش مدیریت و برنامه‌ریزی اختصاص دارد و این چالش زیرمجموعه چند چالش دیگر است که مطالعات بین بخشی را نیز ممکن است شامل شود، مانند رابطه حمل‌ونقل هوایی با محیط ‌زیست و همین ‌طور رابطه حمل‌ونقل هوایی با صنعت گردشگری. چالش کارایی و بهره‌وری که چالش تمام کشورهای در حال‌ توسعه در تمامی بخش‌های اقتصادی است در اینجا نیز به‌ عنوان یکی از معضلات بخش صنعت هوایی مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است.

بر اساس این گزارش چالش بالا بودن میانگین عمر ناوگان در رتبه بعدی مطالعات قرار دارد که بنا به اهمیت این چالش و ارتباط آن با دیگر چالش‌ها به ‌عنوان بخش زیربنایی حمل‌ونقل هوایی منطقی به نظر می‌آید. سرمایه‌گذاری ایمنی و تقاضا با وجود دانش ما از اهمیت این مشکلات در صنعت هوایی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. فصل مشترک پیشنهادهای ارائه ‌شده در حمل‌ونقل هوایی به بخش مدیریتی، قانونگذاری و سرمایه‌گذاری مربوط است، چراکه بیشتر مطالعات مورد بررسی نه تنها یک چالش، بلکه چندین چالش را مورد بررسی قرار داده‌اند. بنابراین پیشنهادهای ارائه ‌شده دارای همپوشانی بسیاری است.

برچسب ها

توسعه صنایع هوایی، حمل و نقل هوایی