مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

زیر و بم چالش های حمل و نقل جاده ای در کشور

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به وضعیت حمل و نقل جاده ای در کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « گزارش فراتحلیل (1) حمل‌و‌نقل جاده‌ای» آورده است؛ بر اساس مطالعات انجام شده چالش‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای شامل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، مصرف مواد سوختی و تولید آلاینده‌ها (امنیت انرژی، بهره‌وری و راندمان)، بسترها و زیرساخت‌های ناوگان حمل‌ونقل، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پایدار، مقررات حوزه حمل‌ونقل و میزان اثربخشی این دسته از قوانین و شرایط اقلیمی و منطقه‌ای است .

بر اساس این گزارش جمع‌بندی تمامی مطالعات به بیان چالشی مشترک و اساسی پیش از هر مسئله و مشکلی می‌پردازد و آن هم نبود سیاستگذاری با رویکرد جامع‌نگری به مشکلات این بخش و نیز ناهماهنگی بین نهادهای مختلف اثرگذار در این حوزه در تحقق یک هدف جامع و شامل است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که بر اساس مطالعات انجام شده مهم‌ترین چالش‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای شامل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، مصرف مواد سوختی و تولید آلاینده‌ها (امنیت انرژی، بهره‌وری و راندمان)، بسترها و زیرساخت‌های ناوگان حمل‌ونقل، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پایدار، مقررات حوزه حمل‌ونقل و میزان اثربخشی این دسته از قوانین و شرایط اقلیمی و منطقه‌ای است.

این گزارش می افزاید در بین چالش‌های فوق «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پایدار» با 46 درصد بیش‌ترین سهم را در مطالعات مربوط در این حوزه داشته است. پس از آن «مصرف مواد سوختی و تولید آلاینده‌ها (امنیت انرژی، بهره‌وری و راندمان)» با 20 درصد و «بسترها و زیرساخت‌های ناوگان حمل‌ونقل» با 15 درصد در مطالعات مربوط بیش‌ترین سهم را از نظر چالش بخش داشته است.

گفتنی است در مطالعات صورت گرفته برای چالش «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پایدار» پیشنهادهایی همچون ایجاد تعهدی پایدار (تکلیف جدی) برای تخصیص بودجه کافی به زیربخش‌های مختلف حمل‌و‌نقل از سوی دولت، توجه به مزیت سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل ریلی در کشور و نیز تخصیص متوازن اعتبارات به این بخش همگام با سایر بخش‌ها و نیز تدوین برنامه‌ای جامع به‌منظور سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌و‌نقل و نیز در زیربخش‌های آن و عدم توسل به برخوردهای موردی و مقطعی در حل مسائل پیچیده حمل‌ونقل بیش‌ترین سهم را در مطالعات داشته ، مطرح شده است.

شایان ذکر است برای چالش «مصرف مواد سوختی و تولید آلاینده‌ها» نیز در این گزارش به ترتیب اهمیت پیشنهادهایی همچون تدوین برنامه جامع در جهت بهبود الگوی مصرف، آموزش همگانی به‌منظور تلاش برای تغییر فرهنگ خودرو محوری مردم، کاهش تقاضای حمل‌ونقل، افزایش ضریب بار، سوق دادن ترافیک به شیوه‌های حمل‌ونقل پربازده، افزایش کارایی و بازدهی تبدیل انرژی، تولید و توزیع سوخت پاک، تلاش برای بهسازی و نوسازی ناوگان فرسوده موجود و نیز افزایش سهم حمل‌و‌نقل ریلی در جهت کاهش مصرف سوخت و تولید آلاینده‌ها مطرح شده است .

متن کامل گزارش را می توانید اینجا بخوانید.

برچسب ها

آلوده کنندگی حمل و نقل جاده ای، جاده، جاده سازی، سازمان حمل و نقل جاده ای