صفاری نطنزی مطرح کرد ؛

تحلیل تأثیر عدم تمدید معافیت تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت کشور

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است بستر تقابل با تحریم های آمریکا همچنان موجود است و ایران می تواند از منابع دیگری اقدام به فروش نفت داشته باشد.

 خانه ملت؛مرتضی صفاری نطنزی  به تحلیل تأثیر عدم تمدید معافیت تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت کشور پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی علیرغم تمام تحریم ها می تواند صادرات نفت خود را از طریق منابع رسمی و غیررسمی دیگر ادامه دهد.

فروش نفت ایران هرگز به صفر نمی‌رسد

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس با تأکید بر اینکه موضوع فروش نفت ایران در سایه تحریم ها به صفر نخواهد رسید، تصریح کرد: ایران می تواند دوباره از منابع دیگری فروش و صادرات خود را داشته باشد که نیازمند دور زدن تحریم ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه به هر حال زمینه برای اعمال فشار خارجی بیش از پیش فراهم شده است، عنوان کرد: برای تقابل با این شرایط باید به سمت نوعی از دور زدن تحریم ها برویم که تقابل جدی تری را با فشارهای امریکا به نمایش بگذارد و معتقدیم همچنان بستری برای تقابل با تحریم ها موجود است.

شرایط جنگ اقتصادی را بپذیریم

صفاری نطنزی همچنین با بیان اینکه تمامی مسئولان و حتی مردم باید بپذیرند که در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم، اظهار داشت: از این رو باید انسجام و اتحاد مضاعفی میان دستگاه های مختلف برقرار شده و روحیه مقاومت نیز در مردم ایجاد شود همچنین باید رفتار مسئولان به گونه ای باشد که اعتماد از دست رفته مردم به آنها بازگردد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه به هر حال تحریم های جدید آمریکا اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار می دهد، خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز شاهد تبعات تحریم بودیم اما افزایش قیمت نفت که در روزهای آتی شکل خواهد گرفت تا حدود زیادی کاهش فروش نفت را کم اثر می کند./
 

برچسب ها

اثرات اقتصادی و اجتماعی، اخبار برگزیده، اقتصاد نفتی، جنگ، جنگ نرم و سخت