جلیل رحیمی جهان آبادی مطرح کرد ؛

اقدامات آمریکا نقض آشکار حقوق بشر و منشور سازمان ملل است

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رفتار های آمریکا در مواجهه با ایران مردم را تحت فشار شدید قرار داده لذا باید ازهمه ابزارهای حقوقی برای نشان دادن چهره ضد حقوق بشری آمریکا استفاده کرد.

خانه ملت؛ جلیل رحیمی جهان آبادی تصریح کرد:این یک دروغ بزرگ از سوی مقامات آمریکا است که هدف تحریم ها مردم نیستند و حکومت ایران باید تحت فشار قرار گیرد در حالی که بر اثر تحریم مردم از دارو،مواداولیه و حتا کمک های بشر دوستانه محروم می شوند.بنابراین اقدامات آمریکا نقض آشکار حقوق بشر و منشور سازمان ملل است.

وی افزود: طرح شکایت علیه آمریکا در دیوان دادگستری بین المللی یکی از اقداماتی است که می تواند به دنیا اثبات کند آمریکا حقوق اساسی ملت ایران را نشانه رفته و اخیراً در همین راستا شکایتی از آمریکا بخاطر ممانعت از ورود کمک های بشر دوستانه برای مردم سیل زده مطرح است که باید به سرعت دنبال شود.

نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:ابتدا باید دیوان تشکیل جلسه دهد و احراز صلاحیت برای رسیدگی به شکایت ایران انجام شود سپس نمایندگان حقوقی دو کشور دادخواست خود را مطرح می کنند در نهایت دادگاه احکام را صادر می کند.

وی ادامه داد:صرف نظر از نحوه اجرای احکام توسط کشور ها حکم صادره در ایندادگاه به نفع ایران این پیام را برای افکار بین المللی دارد که ایران مورد ظلم قرار گرفته و قطع همکاری با کشورمان همراهی با ظلم آمریکا علیه ملت ایران است اما باید توجه کرد تنها نباید به طرح شکایت بسنده کرد و لازم است در همه سخنرانی ها و مجامع بین المللی ابعاد اعمال خلاف آمریکا تشریح شود.
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، تحریم، تحریم اقتصادی، تروریست ها، تروریستها