خادم مطرح کرد ؛

ارتباط تولید علم در کشور با بهبود فرهنگ کتاب خوانی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کاهش سرانه کتاب متاثر از گرانی کاغذ و تمرکزمردم برموضوعات سیاسی بیش از مسائل فرهنگی است،گفت: وضعیت اقتصادی مردم به نوعی تعیین کننده، میزان خرید کتاب توسط مخاطبان است .

خانه ملت ؛ سید علاءالدین خادم درباره ارتباط گرانی کاغذ و کاهش سرانه مطالعه در کشور، گفت:کاهش سرانه مطالعاتی به علت گرانی محصولات علمی نمی تواند خبر مناسبی برای توسعه علمی در کشور تلقی شود.

گرانی کاغذ سرانه مطالعاتی کشور را کاهش می دهد

نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرانی کاغذ سرانه مطالعاتی کشور را کاهش می دهد تصریح کرد:برای ایجاد آرامش اقتصادی در فضای داد و ستد کتاب می بایست فکری اساسی برای کنترل نرخ کاغذ در کشور شود تا علاوه بر ناشر، خریدار نیز از حوزه اقتصادی چاپ ونشر رضایت کافی را داشته باشد.

وی تصریح کرد:شرایط اقتصادی وفرهنگی در کشور به نوعی تعیین کننده، میزان خرید کتاب توسط مخاطبان است بنابراین تنها نمی توان مولفه گرانی کاغذ را عامل اساسی برای کاهش رغبت مردم به خرید کتاب عنوان کرد زیرا مردم بیش از اینکه به سمت مسائل فرهنگی گرایش پیدا کنند به مسائل سیاسی اهمیت می دهند.

تولید علم در کشور ارتباط مستقیم با بهبود فرهنگ کتاب خوانی دارد

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس یادآورشد: توجه به موضوعات فرهنگی از جمله توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیازمند توجه کاربردی و ویژه است و این در حالی است که تولید علم در کشور ارتباط مستقیم با بهبود فرهنگ کتاب خوانی در کشور دارد اما اگر انتظارداریم مردم ترغیب به خرید کتاب شوند، الزامی است که نرخ کتاب همسو با اقتصاد مردم تعیین شود./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، انتشار کتاب، بررسی علمی، توسعه فرهنگ کتابخوانی، فرهنگ کتابخوانی، فضای نشر کتاب، مسائل و مشکلات حوزه کتاب، نهاد کتابخانه های عمومی، وضعیت نشر کتاب