آقاپورمطرح کرد؛

تقویت بخش تولید و بازار سرمایه

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مابه التفاوت نرخ ارز باید در شرایط کنونی مستقیم به مصرف کننده و واحدهای تولیدی پرداخت شود و ۵۰ درصد این مابه التفاوت باید به خانوارها و ۵۰ درصد باید به تولیدکننده ها تعلق گیرد.

 خانه ملت؛ معصومه آقاپور با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای فعال سازی عملیات بازار باز، گفت: فعالیت این بازار اثر خاصی در اقتصاد کشور ندارد، چراکه در شرایط کنونی باید موانع تولید برداشته شود و تشکیل بازارهای متعدد جز اینکه سبب ایجاد سفته بازی در کشور می شود اثر دیگری در پی ندارد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تشکیل بازار متشکل ارزی نیز نرخ های متفاوتی را در کشور ایجاد می کند، افزود: بانک مرکزی باید ارز را تک نرخی کرده و مابه التفاوت آن را بین مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر توزیع کند تا از این طریق بتوان از این اقشار تا حدودی حمایت کرد.

50 درصد مابه التفاوت نرخ ارز باید به خانوارها و 50 درصد به تولیدکننده ها تعلق بگیرد

وی ادامه داد: عملیات بازار باز و سایر بازارهایی که توسط دولت تشکیل می شود در کوتاه مدت شاید بتوانند در اقتصاد کشور اثرگذار باشند، اما در بلندمدت باید برای ساماندهی اقتصاد کشور باید تک نرخی شدن ارز و هدفمندی یارانه ها پیگیری و ساماندهی شود.

آقاپور علیشاهی با بیان اینکه برای موفقیت در اجرای یکسان سازی نرخ ارز باید به نحوی شرایطی فراهم شود که نقدینگی ها به سمت تولید سوق داده شود، تاکید کرد: مابه التفاوت نرخ ارز باید در شرایط کنونی مستقیم به مصرف کننده و واحدهای تولیدی پرداخت شود و 50 درصد این مابه التفاوت باید به خانوارها و 50 درصد باید به تولیدکننده ها تعلق گیرد.

تمامی اطلاعات خانوارها هم اکنون در سامانه های دولت موجود است

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از رونق بازار دلالی کاذب باید بخش تولید و بازار سرمایه تقویت شود، افزود: یکسان سازی نرخ ارز در گرو توجه به زیرساخت های مورد نیاز برای جذب نقدینگی ها سرگردان است, بنابراین تک نرخی شدن ارز مشروط به رعایت تمامی جوانب است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها به راحتی امکانپذیر است، تصریح کرد: تمامی اطلاعات خانوارها هم اکنون در سامانه های دولت موجود است و دیگر 4 سال پیش نیست که بانک اطلاعاتی دولت درباره خانواده ها کامل نباشد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارز، خانوار، دلار