حسینی مطرح کرد ؛

تامین ارز کالاهای اساسی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید بانک مرکزی در تامین ارز کالاهای اساسی مشکلی ندارد.

خانه ملت؛ محمد حسینی  با اشاره به تدابیر شش گانه بانک مرکزی برای عبور از فشار تحریم ها، گفت: یکی از تدابیری که بانک مرکزی در نظر دارد، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری است که در راستای حکم قانون بودجه سال 98 در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در قانون بودجه سال جاری تامین ارز کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفته است و این ارز باید از محل فروش نفت تامین شود، از این رو در تدابیر شش گانه بانک مرکزی به تامین ارز کالاهای اساسی پرداخته تا نشان دهند مشکلی در تامین این ارز وجود ندارد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: این ارز به قیمت مناسب به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند تا کالاها با نرخ قابل قبول به دست مصرف کننده واقعی برسد، حتی اگر نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کند یارانه ای به کالاهای اساسی داده می شود که قیمت کالاها گران تر نشود.

وی در این باره که با وجود اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی قیمت این کالاها افزایش چشمگیری پیدا کرده است، توضیح داد: این بحث خارج از تدابیر بانک مرکزی بوده و مرتبط به شیوه مدیریت و شبکه توزیع و میزان نظارت در داخل می شود از سوی دیگر تحت تاثیر فرهنگ مصرف وفضاسازی دشمن است.

حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه تامین ارز کالاهای اساسی نیاز کشور است، اظهار داشت: تامین ارز مهم است چرا که اگر کشور دچار کمبود ارز شود دچار بحران خواهد شد به همین رو بانک مرکزی به دنبال مدیریت این موضوع است.

این نماینده مجلس در خصوص تدبیر دیگر بانک مرکزی درباره تشکیل بازار متشکله ارزی و تقویت سامانه نیماگفت: اخیرا از تشکیل سامانه جامع تجارت خبر داده شده این سامانه متفاوت از سامانه نیما است چرا که در سامانه جامع تجارت برای شناسایی متقاضیات ارز و برآورد میزان نیاز تولیدکننده است اما در سامانه نیما تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای مصرفی دنبال می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: تشکیل بازار متشکله ارزی و تقویت سامانه نیما نیز در راستای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی است./